Vand og Fiskepleje

Oprethold klart vand og en havedam i balance.

En havedam i balance hvor vandet er klart og fiskene trives, er det alle havedamsejere stræber efter.

Vi tilbyder forskellige produkter til Vandpleje, bl.a. bakterieproduker, mikroorganismer og Mælkesyrebakterier som bidrager til en bedre vandkvalitet i din havedam. Med vores smarte KombiPakker har vi sammensat ALT du skal bruge for at sikre dit vand forbliver sundt og klart og du får sat godt gang i dit filte.

Vores produkter til fiskepleje kan hjælpe dine fisk hvis de viser tegn på svækkelse eller måske er kommet til skade