Luftpumper

Ilt i havedammen - Værdifuldt for vand, fisk og planter

Der findes mange forskellige luftpumper og vi har udvalgt et sortiment af kvalitets luftpumper inden for alle prisklasser. Du kan vælge at købe en luftpumpe som et samlet sæt, eller sammensætte pumpe, slange og luftsten selv. Vi har mange typer af slanger og luftsten og fordelere, så det er muligt at sammensætte en løsning der passer til alle havedamme.

Ilt er en nødvendighed for at fisk kan leve i vand, derfor er det meget vigtigt at have en god iltning af vandet. Det kan en luftpumpe hjælpe med og ud over, at det gavner dine fisk, så kræver de biologiske processer også en masse ilt. Så en god iltning af vandet kan altså være medvirkende til at opnå den helt rigtige balance i vandet.

De små luftbobler, som en god iltsten giver, er også med til at afgasse vandet og 'trække' Ammoniak ud af det, så dette er endnu en god grund til at have luft på sine havedam - hele tiden, hele døgnet og hele året.

Desværre glemmer mange havedamsejere, luftpumpens vigtige betydning.

Læs mere om luftpumper og vigtigheden af ilt i havedammen, nederst på siden.

preload spinner

Luftpumpen er anvendelig til at ilte vandet og det er meget vigtigt at have en god iltning af vandet. De biologiske nedbrydningsprocesser af havedammens affaldsprodukter kræver masser af ilt for at fungere. Hvis bassinvandet er dårligt iltet vil disse nedbrydningsprocesser foregå med væsentligt nedsat effekt. Ilten er en nødvendighed for at opretholde alle former for liv og det gælder også de levende bakterier og mikroorganismer, du har alle steder i havedammen og i dit filter.
Så en god iltning af vandet, kan altså være medvirkende til at opnå den helt rigtige balance i havedammen. Desværre glemmer mange, luftpumpens vigtige betydning.

Når solen varmer havebassinet op stiger vandets temperatur. Når vandets temperatur stiger, falder iltindholdet i bassinet. På varme sommernætter bliver iltindholdet reduceret en del, især i havedamme der er tæt besat med fisk og planter. Om natten forbruger planter og alger mere ilt end om dagen - så jo flere planter i bassinet, jo mere ilt skal der til i dit havebassin.
De små luftbobler, som en god iltsten giver, er også med til at afgasse vandet og 'trække' Ammoniak ud af det, så dette er endnu en god grund til at have luft på sine havedam - hele tiden, hele døgnet og hele året!

Nogle iltkrævende fisk, f.eks. Stør, tåler ikke et lavt iltindhold og vandet skal derfor være konstant godt iltet. Jeg vil anbefale at du, især hvis du har stør eller andre iltkrævende fisk i dammen, anskaffer dig en luftpumpe.

Luft i dit biologiske filter kan også være en god kombination. Du kan, ved at tilføre luft i bunden af filteret (alt efter type) øge iltmængden til de gavnlige bakterier i dit filter og på den måde booste nedbrydningshastigheden til det firedobbelte. Det er dog ikke alle typer af filtre der egner sig til beluftning - kontakt os gerne hvis du er i tvivl.

Om vinteren lukker mange havedams ejere for deres vandfald, vandløb og springvand, men glemmer i forbifarten at de fjerne en kilde til beluftning i havedammen. Fiskene producerer stadig en lille mængde ammoniak og nitrit og der er stadig bakterier der er aktive. Så lad luftpumpen køre vinteren over, de små kraftige luftbobler frigiver en del ammoniak når de bryder gennem vandoverfladen og ud i den frie luft.

Læg ikke slangen med luftstenen på det dybeste sted i dammen om vinteren. Hvis luften kommer ud der hvor fiskene ligger i "dvale", opstår en stærk strøm i dammen. Det vil være så stor en belastning for fiskene at de vil blive kraftigt afmagrede igennem vinteren.