Støvsuger

Nem og effektiv vedligeholdelse af havedam

Slam og organisk affald på bunden af havedammen er næsten uundgåelig. Det kan være svært at rengøre ordentligt på bunden med net og tømning af havedam er en besværlig løsning og ikke altid den rette løsning.

Med en havedamsstøvsuger kan du løbende få renset op fra bunden, så affaldet ikke hober sig op. Dårlige bakterier og giftige gasser gemmer sig ofte i bundslammet og hvis man holder det ned, har det betydelig positiv effekt på vandkvaliteten.  

preload spinner