UV og Tilbehør

UVC-lys bekæmper svævealger (grøn vand)

Klart vand i havedammen er et vigtigt parameter for mange. Derfor er UV-enheden et vigtigt element i filter installationen, da den medvirker effektivt til bekæmpelsen af grønt vand.

Belysning af vandet med UV-C giver algerne dårlige levevilkår. De stopper med at formere sig og dør efter ca. 14 dage.
UV-lys virker ved, at vandet passerer forbi UV-pæren og bliver belyst.  Det er derfor kun svævealger der påvirkes, da trådalger sidder fast rundt omkring i havedammen og ikke kommer for UV-lyset. 

HUSK: UV-C pæren skal skiftes hver sæson (amalgam pærer ca. hvert 2. år)

Læs mere om UV-lys nederst på siden

preload spinner

Mere information om UV:

UV-C har to nyttige funktioner i havedammen. De sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og svævealgerne bekæmpes. Da alger er encellede kan de ikke formere sig og efter ca. 14 dage dør de.

Der er mange som hævder at UV-C belysningen ødelægger den naturlige balance i en havedam - dette er ikke korrekt. De nitrificerende bakterier som skal være i havedammen og bio filteret, tager kun i et meget lille omfang skade af at passere igennem UV-C belysningen. Det samme gælder desværre også for de skadelige aeromonas bakterier, som sagtens kan overleve turen igennem UV-C belysningen. Det kunne jo være dejligt hvis de skadelige aeromonas-bakterier gik til grunde, men hertil findes der en anden type UV-bestråling som dræber alle bakterier i vandet - hvilket ikke anbefales til havedammen.

Der findes også utallige eksempler på personer der driver deres havedam med ingen eller meget lidt brug af UV - det kræver dog andre tiltag, med bl.a. bakterier og mikroorganismer, som i stedet kan opretholde vandets klarhed.

Hvordan virker UV-C udstyret:
Nogle kalder det et UV-filter, selvom det ikke er et filter. Et filter er noget som filtrere partiklerne fra. UV står for Ultraviolet, det beskrives som blåviolet synligt lys og røntgenstråler. C står for kortbølge (UV-C = 200-280 nanometer).

Vandet med svævealger passerer tæt forbi UV-C pæren/røret, som er beskyttet med et kvartsglasrør. Emnerne (algerne) i vandet belyses med en bestråling på ca. 253 nm, så cellerne i dem tager skade og dør. Algerne stopper deres formering og klumper sig sammen og til sidst ender de i dit filter. Der er vigtigt at hele dammens vandindhold pumpes gennem UV og filter, minimum 1 gang hver anden time (helst 1 gang pr. time). Derved sikrer du optimal belysning af vandet i havedammen, samt at døde alger og andre partikler, ikke bare bundfælder, men filtreres fra.

HUSK - UV-C lampen skal skiftes hver sæson (amalgam ca. hvert 2. år)

Mindst 2 gange om året bør UV enheden rengøres. Kvartsrøret bør afkalkes, da kalk på røret mindsker effekten af UV-C belysningen. Husk at være forsigtig, kvartsrøret et meget skrøbeligt!

Sikkerhed:
Da UV-C udstyret udsender skadelige stråler, må du ikke se direkte ind i lampen, mens den er tændt. Dine øjne kan tage varigt skade. Berøring af en tændt UV-C lampe kan give forbrændinger!

Når du slukker din vandpumpe skal UV-C lampen også slukkes, ellers blive lampen overophedet. Det kan resultere i at den sprænger eller bliver utæt pga. varme.