MICROBE-LIFT - Sludge-Away - Slamnedbrydende bakterier

Pris fra 199,00 kr.

Vælg Variant
På lager
Varenummer: ML-SA


Mængde:

Effektivt biologiske nedbrydning af bundslam i havedammen

MICROBE-LIFT - Sludge-Away bidrager effektivt den biologiske nedbrydning af organisk affald, især fra bunden af havedammen. Når organiske faste stoffer ophober sig og bliver til bundslam, kan det ende med at blive et stort problem i havedammen. Det nedbrydes ofte langsomt og kan være levested for f.eks. parasitter og patogene bakterier. Processen med at nedbryde slam, varetages mest af anaerobe bakterier som trives i det iltfattige miljø på bunden. Desværre sker der det at der frigives giftige gasser, under denne proces - disse gasformige biprodukter bringer fisk og planter i fare og bidrager negativt til et dårligt vandmiljø.

  • Giver hurtig og naturlig fjernelse af organisk bundslam og affaldsstoffer
  • 80% hurtigere end andre produkter på markedet
  • Binder fosfat
  • Organisk og mikrobiologisk baseret
  • Helt uskadelig for fisk, planter, kæledyr og miljøet
  • Hjælper med at forbedre vandets klarhed og biologiske balance
  • 100% aktive ingredienser, der hurtigt fordeles i havedammen

Der ligger mange års udvikling bag dette produkt og den specielle kombination af bakterier og mikroorganismer, er sammensat så de hurtigt og effektivt udkonkurrerer anaerobe bakterier. Mindre slam og andet organisk affald er simpelthen lig med et langt bedre vandmiljø.

MICROBE-LIFT - Sludge-Away fungerer hurtigere ved varmere vandtemperaturer, men det kan dog bruges effektivt ved enhver temperatur året rundt. Det er derfor en fordel at tilsætte Slugde-Away i løbet af sommersæsonen, frem for at vente til efteråret.

Du kan kortvarigt opleve en misfarvning af vandet (te-farvet) i havedammen, dette forsvinder dog hurtigt igen (vandet kan i visse tilfælde være 7-10 dage om at klare op). Sten langs kanten kan også blive mørkere, men de vender også tilbage til deres naturlige farve.

 

For det bedste resultat anbefales det at benytte 
MICROBE-LIFT - Clean & Clear - med fotosyntetiske bakterier
sammen med Sludge-Away.

Dosering:

100 ml pr. 1.250 liter vand eller 800 ml pr. 10.000 liter vand. Kan hældes direkte i dammen, f.eks. ved udløb eller fordeles rundt langs kanten.

Første gang: 100 ml pr. 1.250 liter vand og derefter 100 ml pr. 1.250 liter 1 gang om ugen i de næste 4 uger. Du kan med fordel køre denne 5 ugers periode både i foråret og op til efteråret.
Der kan tilsættes én gang om måneden gennem hele sæsonen, for at vedligeholde nedbrydningen gennem sommersæsonen.

Er der fortsat slam og affaldsstoffer på bunden kan dosering med 100 ml pr. 1.250 liter fortsætte hver uge, så længe det er nødvendigt.

Alt efter mængden af bundslam og hvor kompakt det er blevet, kan du med MICROBE-LIFT - Sludge-Away nedbryde helt op til 5cm eller mere om måneden.

Sludge-Away er især nyttigt til havedamme, der har en sten- eller grusbund eller mange sten og 'gemmesteder/hulrum' rundt langs kanten. Også praktisk hvor støvsugning ikke er muligt eller upraktisk.

BEMÆRK: Du bør sikre god iltning af vandet (dette tilrådes i øvrigt altid), da bl.a. de aerobe bakterier i Sludge-Away er meget iltkrævende og arbejder mere effektivt, med en god iltprocent i vandet. Nedbrydningen af organisk affald kræver også store mængder ilt, især jo varmere vandet er.

Omrystes før brug.

Brug MICROBE-LIFT hele året i havedammen

Med MICROBE-LIFT produkterne sikrer du en sund og velfungerende balance i din havedam hele året. Deres store viden om bakterier og mikroorganismer gør at de kan målrette effekten, selv i koldt vand i løbet af vinteren. Bakterier er mere eller mindre aktive afhængig af temperaturen og ved at tilsætte specielt udviklede og sammensatte stammer, kan vi hjælpe balancen i havedammen på vej gennem hele året. Det giver en god, sund og klar havedam, hvor dine fisk vil stortrives.

 

Kommentarer 0