Pond Support - Oxypower - Effektiv oprensning af havedammen

125,00 kr.

På lager
Varenummer: PS-OPPond Support - Oxypower - Effektiv oprensning af din havedam

Efter at have tilføjet Pond Support - Oxypower til din havedam vil oxygenen give en positiv opdrift og urenheder fra bunden vil flyde op til overfladen. Herefter kan størsteparten af urenhederne, nemt fjernes manuelt med et net og resterne flyder i skimmeren (hvis en sådan er installeret i havedammen). Husk at rense dit filter efterfølgende.

Medvirker til en bedre balance i havedammen. Det aktive oxygen i Oxypower nedbryder slam på bassinets bund og andre affaldsstoffer på en naturlig måde, så der bliver dannet færre skadelige gasser. 

Oxypower fremmer nedbrydningen af organisk affald og hjælper effektivt i omdannelsen af det skadelige nitrit, ved at sørge for, at det bindes til ilt og dermed bliver nedbrudt. Det har desuden en positiv effekt på skyggefyldte bassiner. 
Virker farvereducerende på vandet efter f.eks. en Kaliumparmangenat behandling eller generelt ved brunt og kedeligt vand. 

Dosering:

Brug op til 30 g pr. 1.000 liter vand.

Anvendelse:

Pulveret spredes jævnt ud over vandets overflade.

Tip: Brug evt. en køkken si til dette og monter evt. denne i modsatte ende af dit net, så kan du nemt nå hele havedammen.

Bemærk:
Bør ikke anvendes ved en PH over 8,5
Bør ikke anvendes ved en KH under 4
Brug engangshandsker og vask hænder efter brug
Farlig ved indtagelse
Undgå kontakt med øjne og hud
Brandfare ved kontakt med brændbare stoffer
Opbevares tørt og på et køligt sted uden direkte sollys og varmekilder
Opbevares utilgængeligt for børn

Pond Support Oxypower kan bruges i havedamme med fisk.

Indhold:

1 liter

Kommentarer 0