Menu
Din kurv

Virkon® Aquatic

Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Virkon® Aquatic
Pris fra 199,00 DKK
Ekskl. moms: 159,20 DKK

Valgmuligheder

Nulstil produktvalg

Virkon® Aquatic - desinfektionsmiddel specielt udviklet til brug i havedammen og karantænekar.

Det dræber patogener, reducerer skadelige bakterier, bekæmper vira, parasitter og svampe.

 

  • Kontroller 'Det bakterielle tryk'
  • Nedsætter risikoen for sygdom, væsentligt
  • Bekæmper skadelige bakterier, vira og parasitter
  • Velegnet ved Bugvattersot og Dropsy
  • Nok med 1g pr. 1.000 liter ugentligt

 

Adskillige vira, herunder Koi Herpes Virus (KHV) udgør en alvorlig trussel mod Koi karper. Mange fisk er bærere af KHV, uden at vise nogen tegn på dette. Hvis en KHV smittet Koi fx udsættes for stress, er risikoen for at den frigiver virus til vandet ret stor. Dette vil kunne føre til yderligere infektioner og i værste fald høj dødelighed i hele havedammen. 

Virkon® Aquatic indeholder ikke et indikatorfarvestof og parfume som findes i VirkonS®. Farvestoffet og parfume er blevet fjernet for at gøre produktet mere egnet til brug i havedammen og vandmiljøer i øvrigt. Ifølge DuPont™ er Virkon® Aquatic baseret på de samme aktive ingredienser som VirkonS®.

Uafhængige tests viser, at Virkon® Aquatic er effektiv mod de fleste betydelige fiskesygdomme/patogener der findes i et lukket havedamssystem. Nyere forskning har vist, at kontinuerlig brug af Virkon® Aquatic, med en dosis på 1-2g pr. 1.000 liter vand, giver overbevisende resultater. 

Ved 1-2g pr. 1.000 liter bliver vandet ikke desinficeret helt, som et koncentreret desinfektionsmiddel, fx en Kaliumpermanganat kur, gør det. Men det er nok til at holde, det vi kalder ’Det bakterielle tryk’ på et niveau hvor skadelige bakterier, vira og parasitter er reduceret og sat ud kraft. 

Man kan faktisk sige at Virkon® Aquatic er en form for Vandstabilisering, frem for egentlig dekontaminering eller desinfektion. 

Med Virkon® Aquatic slår du heller ikke den biologiske balance i dit filter system ned, men det anbefales dog at tilføre bakterier til filter og havedam, for at opbygge et sundt og naturligt niveau, som kan fungere sammen med Virkon® Aquatic. 

 

 

Download:

 Information & brugervejledning (Dansk)

 Original beskrivelse (Engelsk)

 Using Virkon® Aquatic To Sanitize Koi Ponds (Engelsk)

Tilsætning af Virkon® Aquatic til havedammen.

De fleste havedamme er udstyret med en pumpe, et mikrobiologisk filter og en UV-lampe. Før tilsætning af Virkon® Aquatic skal UV og/eller Ozon slukkes!

Virkon® Aquatic blandes med 10 liter vand fra havedammen eller hanen, i en spand eller vandkande og der omrøres til pulveret er helt opløst. Spredes/tilsættes gradvist til hele havedammen eller fx karantænekar. Lav evt. dit eget lille dispensersystem, ved at prikke et lille hul i bunden af en spand - derved tilsættes blandingen langsomt til vandet.

Sørg for, at pumpen kører og der er god cirkulation af vandet, mens Virkon® Aquatic tilsættes. 

Når Virkon® Aquatic efter en time eller to er fordelt i hele dit vandsystem, kan UV og/eller Ozon tændes igen.

 

Dosering ved forebyggende anvendelse: 

For en konstant balance i det bakterielle tryk og kontinuerlig stabilitet i vandkvaliteten, doseres med 1g Virkon® Aquatic pr. 1.000 liter bassinvand hver uge. 

Til forebyggende brug i foråret efter vinter og igen til efteråret inden vinter, anbefales det at benytte forhøjet dosis i 3 uger. Anvend 2g Virkon® Aquatic pr. 1.000 liter vand ugentligt i 3 uger, for at reducere og stabilisere det bakterielle tryk. 

Man bør skifte ca. 5% af vandet før den næste ugentlige dosis.

 

Dosering ved karantæne i kar:

Hvis du ønsker karantæne på nye Koi inden de udsættes i havedammen eller hvis du har har syge Koi som er indfanget i karantænekar, benyttes en dosis på 2g Virkon® Aquatic pr. 1.000 liter vand, med en frekvens på 2 gange om ugen. Det er meget vigtigt at skifte 5-10% af vandet før den næste dosis. 

 

Dosering ved karantæne i havedam:

Hvis du har haft sygdom eller hvis du ønsker at sænke det bakterielle tryk i havedammen inden der udsættes nye/raske fisk fra karantæne, kan du med fordel køre en karantæne kur i havedammen. Til dette benyttes en dosis på 2g Virkon® Aquatic pr. 1.000 liter vand med en frekvens på 1 gang om ugen. Det er vigtigt at skifte 5-10% af vandet før den næste ugentlige dosis.

 

Dosering ved vedvarende vira og bakterier i havedam eller kar:

Hvis fx et skrab til stadighed viser parasitter eller der fortsat er synlige tegn på sygdom og angreb, kan du benytte en 7-dages kur. Brug en dosis på 5g Virkon® Aquatic pr. 1.000 liter vand – 7 dage i træk! På dette behandlingsniveau er det vigtigt, at du skifter 10% af vandmængden hver dag!

 

 

Doseringstabel - Virkon® Aquatic

BrugResultatDoseringFrekvensAntalBemærkning
Forebyggende brugKonstant balance i det bakterielle tryk og kontinuerlig stabilitet i vandkvaliteten1 gram pr. 1.000 liter vandUgentligt1 gang (hver uge)Man bør skifte ca. 5% af vandet før den næste ugentlige dosis.
Forebyggende brug, Forår/EfterårTil sænkning af det bakterielle tryk2 gram pr. 1.000 liter vandUgentligt3 gange (3 uger i alt)Det er vigtigt at skifte 5% af vandet før den næste ugentlige dosis.
Karentæne, forebyggende brug i karTil fx nye Koi inden de sættes i havedammen2 gram pr. 1.000 liter vand2 gange om ugenSå længe som nødvendigtDet er meget vigtigt at skifte 10% af vandet før den næste dosis.
Karentæne, forebyggende brug i havedamTil sænkning af det bakterielle tryk i havedammen, før nye fisk udsættes2 gram pr. 1.000 liter vandUgentligt3 gange (3 uger i alt)Det er vigtigt at skifte 5-10% af vandet før den næste ugentlige dosis.
Behandling i kar/havedamTil behandling af vedvarende vira eller bakterier i havedammen eller karantænekar5 gram pr. 1.000 liter vandDagligt7 dage (i træk)På dette behandlingsniveau er det vigtigt, at du skifter 10% af vandmængden hver dag!

Advarsel: Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes! Brug passende beskyttelsestøj, handsker og briller/ansigtsskærm. Dette materiale og dets beholder, skal bortskaffes som farligt affald.

 

Virkon® Aquatic vil i sagens natur, have en indvirkning på den biologiske proces i dit filtersystem, da det dræber bakterier. Men med en rutinemæssig ugentlig vedligeholdelsesdosis, forudsat at 5-10% af vandet skiftes, før en ny dosis tilføres, bør det ikke påvirke effektiviteten af ​​det biologiske filter. Dog kan det anbefales at tilføre bakterier til havedammen og dit filter, som ud over at supplere brugen af Virkon® Aquatic, også vil bidrage til en yderligere nedbrydning af skadelige stoffer og en sund biologisk balance! Hvis en højere dosis benyttes (over 1g pr. 1.000 liter) og/eller en højere frekvens af dosering, kan der udvikles skum på overfladen af havedammen og i dit filter - dette er ikke farligt.

 

Virkon® Aquatic er meget sikker i brug. Der ligger mange års erfaring og veldokumenteret effekt, bag dette produkt. KOIMAD.dk kan ikke gøres ansvarlige for brugen af dette produkt eller følgevirkninger, opstået ved brugen af det. Dette gælder både ved korrekt og forkert brug. 

 

Det anbefales at læse komplet information om VirkonS® og Virkon® Aquatic på engelsk.

Denne information kan hentes som PDF-fil her: www.koimad.dk/files/VirkonS-ENG.pdf

Skriv en anmeldelse

Bemærk: HTML bliver ikke oversat!
Dårlig God

Måske disse produkter også er noget for dig?

Andre købte også